begoocheling.punt.nl
~~~~Maya ~~~~~ Universum~~~~
Laatste artikelen

Beste lezers en vrienden Ik wens allen een gezellig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Reacties

Smartweer de weersverwachting voor de toekomst?

Tot en met Maart 2013 plaatste ik enkele weerfoto's en beschrijving van het weertype van enkele dagen. Daarna liet de lente op zich wachten en deze begon hier in het zuiden van Frankrijk eigenlijk pas eind Juni. Het bleef echter "kwakkelen" met vele donkere dagen en hevige regenbuien en schijnbaar zonder reden onweer. In Augustus kwam de zomer deze duurde niet erg lang, drie weken echt zomerweer met temperaruren van pakweg rond 30°C. September en October waren zeer gematigd met veel regen en stevige wind, November daar-in-tegen gaf de eerste twee weken mooi najaarsweer. Daarna kwam al ras veel regen met koude noord-westenwind opzetten.Het bleek uiteindelijk het eerste "wintertje" De laatste week van November werd het voorjaarsachtig weer, met zelfs de kerstdagen zonnig en zacht weer tot wel 15°C en in de zon zelfs temperaturen die uitnodigden buiten een kopje koffie te drinken. De temperatuur is daarna gezakt door een dik wolkendek dat tegen de avond langzaam opgelost is en komt niet hoger dan 10 a 11°C, De hele dag bewolking zodat het tot s'morgens 10 uur half elf nog duister is, wat een trieste indruk maakt, ondanks het voorjaarsgevoel door het zachte weer. Langzaam aan in de dag wordt het dan wat lichter. "Smartweer" noem ik dat.
Aan de hand van mijn ervaring met het weer hier in 1990, de tijd dat ook aarzelend het gsm telefoon verkeer opgang kwam en de winters hier nog iets langer werden door het verminderen van het aantal zonuren. De zomers werden iets instabiler, er waren voortaan wolken in Juni en Juli hetgeen de tien jaar daarvoor dat ik hier vertoefde zelden voorkwam. Met de jaren nam de bewolking meer en meer toe. In het jaar 1981 was het normaal in de winter dat je slechts een maand de open haard aan had als verwarming. In 1985 was dat al uitgegroeid tot drie maanden stoken.
Op dit moment stook je hier van October tot eind Mei. Soms heeft het huis door gebrek aan voldoende zonne-uren in juni nog verwarming nodig. Naast de opwarming van de aarde waarschijnlijk door verhoogde inwendige kernactiviteit van de aarde,(we leven immers op de relatief dunne schil van een roodgloeiende bol) De aardkernactiviteit loopt synchroon met de verhoogde zonneactiviteit (mijn idee). Daarnaast is er eveneens de opwarming door vervuiling met fijnstof uitgestoten door de grote industriele activiteit en de vervoermiddelen van de mens.(broeikaseffekt). Mijn inzicht zijn deze mede de oorzaak van de opwarming van de aarde en daardoor het afsmelting van haar poolkappen. De massa's water die daardoor extra in omloop komen zowel in de atmosfeer als op de bodem, kunnen daardoor de veroorzaakte krachten in luchtverplaatsing bij stormen en regenbuien enorm doen toenemen.
Er is tevens een verontrustende toename van massaal gebruik van Microgolftechnieken voor communicatie en internet die werken nabij frequenties van de ons bekende magnetronoven in de keuken. Een kopje water opwarmen vraagt enkele minuten en komt er kokend uit. Het zelfde effect van soortgelijke electromagnetische radiogolven in de biosfeer opgewekt,zal op dit moment nog niet direct de oorzaak zijn van het ontstaan van thermische depressies. Dat het grote gezamelijke vermogen van de totale zenderparken verspreid in alle rijke landen een zekere invloed op het lokale en zo ook op het gehele wereldklimaat zou kunnen beinvloeden via bestaande depressies is hoogst waarschijnlijk. Het kan mogelijk mede de oorzaak zijn van hevig onweer en hagel vergezeld van hevige windstoten, waarvan we de nare gevolgen soms van dichtbij kunnen ervaren en die steeds frequenter voorkomen in onze omgeving en zo te zien via tv in de hele wereld. Dat tot nu toe dergelijke natuurrampen zeldzaam voorkwamen en het tegenwoordig steeds meer tot ongekende grote milieu rampen komt die elkaar in sneller tempo opvolgen stemt wel tot nadenken!.

Voor Internet en TV zou de glasvezelkabel een verademing voor het klimaat kunnen zijn, voor mobiel internet en bellen zou men voor frequenties onder de 1giga hz kunnen kiezen, .

We zullen moeten kiezen; een stralende zonnige hemel en een gezond atmosfeer, of een kleurig plaatje van rampenberichten en onzinnige spam op het "Digitale tondeldoosje".

Met schrik denk ik aan de toekomst vijf jaar later, als we onze aarde hebben omgetoverd in een magneetronoven met laagdrempelig vermogen, waarin de vogels gestoofd uit de hemel vallen en wij allen als halve garen rondlopen, ook wij bestaan immers voor 95% uit water en zullen niet aan de gevolgen van "opwarming" ontsnappen.

Thl wenst allen op de hele wereld veel wijsheid en een Gelukkig Nieuwjaar in goede gezondheid toe.

Thl8120141Auteursrechten voorbehouden volgens de wet
Reacties

Wat is een "Identiteit"  ***zienswijze de THL.

De identiteit groeit tijdens het leven. In het prille beging na de geboorte bestaat het uit niet meer dan warmte en voedsel zoeken en vinden, alleen het gevoel in de kleine mens werkt.

Al snel identificeert het jonge brein van buiten komende herkenbare geluiden die van buiten komen, zo ontstaat al snel een "ik gevoel" het ego, is ontwaakt en groeit snel. Pas bij het einde van het leven houdt dat op. Tijdens dat leven zijn er tientallen entiteiten bijgekomen van familie vrienden en bekenden die allen een plaats in het geheugen krijgen als zij een belang in dat leven in zijn gaan nemen. Daarboven ontstaan er ook fictieve identiteiten ontstaan door het spel van werkelijkheid en fantasie Het geen of die geen waar je van houdt Let op,"(vast)houden van)", daar houd je fanatieker de gedrags-informatie van vast, dat voor een deel tot "eigendom" van het eigen ego wordt.
Hier ligt ook het probleem van niet los kunnen laten van personen die van mening veranderd zijn. Maar daar hadden we het niet over. De identiteit is eerder een gewaarwording in ons, geconcludeerd door het breingebied dat de manipulaties in de buitenwereld vertaalt naar ons gevoel en andersom. Door zich dit bewust te zijn lijkt het een identiteit voor het betreffende lichaam. Als we ervan uitgaan dat de stof statisch intelligent is en uit zijn mogelijkheden diverse bewuste wezens heeft doen ontstaan ("groeien") die deze schepping waar kunnen nemen en beleven en er in kunnen manipuleren, is het duidelijk dat een levend wezen een deelaspect is van de materie en dus van de statische intelligentie daarin.

In principe is alles in het brein aanwezig, alleen dat wat voor ons leven nodig is, voor iedereen persoonlijk, komt tot ontwikkeling naar gelang de omgeving en cultuur waarin men is geboren en leeft. De kracht van de wil, bepaalt het bereiken van een geëigend doel vaak in aanleg genetisch meegegeven. In principe is de identiteit tevens een fictief geleend deelaspect van de kracht achter de materie.(kosmische-energie) Het einde van de mens (identiteit) is niet het einde van wat leven heet. Wel van zijn persoonlijk leven. Terug gekeerd tot de stof zijn er weer alle creatieve mogelijkheden. Even zo als een gesloopte radio die weer exact het zelfde wordt herbouwd de zelfde technische eigenschappen zal vertonen, zo zal een mens weer kunnen verschijnen met zelfde eigenschapen. Alleen steeds op een aangepast niveau naargelang de toestand op dat moment op aarde. De genen die we doorgeven aan onze kinderen, zullen vroeg of laat mogelijk weer een identiteit doen ontstaan met een zelfde gevoel en handelen, genetisch wijzer geworden door vorige levens.
Het niet identiek zijn aan je identiteit, is een achterloop verschijnsel. Een mens wordt geboren met zekere gave genetisch geërfd, hier onder vallen buiten intellectuelen capaciteiten ook eventueel erfelijke afwijkingen van wat een volmaakt lichaam zou moeten zijn. Je geërfde talenten zijn rudimentair aanwezig bij de geboorte in de loop van het leven willen deze zich uitdrukken in de buitenwereld, doch daar deze veranderd is in de tijdspanne van het verdwijnen van de twee identiteiten(vader-moeder) waarvan je de eigenschappen kreeg en misschien wel van hun verre voorouders.... Kunnen deze slecht bruikbaar worden gemaakt in de "nieuwe" tijd. Het is in die nieuwe tijd dat je een opvoeding geniet naargelang je omgeving en stand, deze gaan je fictieve identiteit opbouwen op de rudimentaire geërfde talenten die nu eenmaal aanwezig zijn en zich daarin willen uitdrukken en dat dan ook onbewust ongewild trachten doen.
Het intellectuele geërfde zou je het "Zonne ik" (je natuurlijke talenten) kunnen noemen, dat andere het “valse ego”, geprogrammeerd door opvoeding en maatschappij dat niet durft te laten zien hoe zijn werkelijke ik (zonne-ik) is, bang om alleen te komen staan wanneer het zijn eigen weg zou volgen... en hier zien we het probleem van een innerlijk conflict, dat tot ernstige stres kan leiden, tevens bron van allerlei mogelijke ziekten.. Het niet identiek kunnen zijn aan zijn eigenlijke Zonne ego. Noodgedwongen en of onbewust meegesleurd worden door de "kudde" van zijn tijd. Door zichzelf te ondervragen kan men zich bewust worden van zijn probleem en tot een synchronisatie met beide zijde komen. Het geen een zelfgenoegzame identiteit kan scheppen met bijzondere mogelijkheden en voldoening in ”zijn leven"
De Meesterknecht.
THL70120135auteursrechten voorbehouden volgens de wet
Reacties

Wat is respect?

Respect hebben is een moeilijk uitvoerbare opdracht voor de mens als aardbewoner, Het is namelijk in wezen een noodzakelijke genegenheid naar al wat om ons heen is in deze natuur, dat vanuit onze persoonlijke waarneming buiten ons ik-zijn lijkt te staan en daardoor al gauw op de tweede plaats komt.
Macht (geld) en eer, blijkt nog steeds in onze tijd de overheersende primitieve drang te zijn ,die ruimschoots de eerste plaats haalt
Eigenlijk moet je eerst je zelf goed kennen en respect voor jezelf leren hebben, om het naar anderen en de omgeving bewust te kunnen doen. Regeerders, mensen die we notabenen zelf "kiezen" zouden verplicht een respectdiploma op zak moeten hebben om zich verkiesbaar te kunnen stellen, ter zaken kundige mensen op de juiste plaats! Niet een vakkundige kleermaker, die men minister van tuinbouw maakt bv.(L.O.L.)
De meeste mensen hebben een gemakkelijk kwetsbaar ego op de achtergrond, anderen een heel groot ik (gevoel). Omdat je alles in je zelf spiegelt. In dit geval wat je geleerd hebt door scholing, kijk je niet naar de ander zijn belang en zeg je maar wat je voor jezelf belangrijk vind, of je handelt naar die natuur( natuur is er alleen voor handelsbelang bv.)
Langzaam kun je anders leren, door logisch nadenken, handelen, botsen, of oneigenlijke verplichtingen door de gemeenschap opgelegd, die valse belangen hebben.(politiek, religie, wereldeconomie)
Respect is denk ik: beseffen dat we allen maar een deeltje van één groter geheel zijn, waar we zorgvuldig mee om moeten springen zonder tolerant te zijn , om het kritische evenwicht in ons ecosysteem te handhaven en niet van: "och er is zoveel water, dat beetje vervuiling kan de natuur wel aan we moeten immers een zo groot mogelijke arbeidsmarkt creëren".
Of: Vieze lucht van industrie? Als we de viezigheid maar verdunnen met veel verse lucht zit het wel onder de “toegestane norm"! Te veel en kankerverwekkende Auto’s? “ze nemen meer zuurstof dan de mens zelf en vervuilen de lucht in dat leefgebied juist even boven de grond, zeker bij regen of koud mistig weer met levensgevaarlijk fijnstof! “er is volop lucht toch, het trekt vanzelf op en daarboven we hebben onze snuffelpalen en alarmmelders!”!
Laten we bedachtzaam omgaan met onze nu nog leefbare aarde nu het nog kan.

Ik heb nooit zoveel welvaart gezien in mijn leven, Het nare verschijnsel is dat men niet wil delen met de werkman uit wie zijn handen deze welvaart kwam en komt, nu oude mensen intussen die zich vaak wel moeten kunnen behelpen met een klein inkomen. Vele landen stoeien met honderd miljardenschuld op hun begroting door verspilling en speculeren ze gaan nu bezuinigen: op Jan, Jan met de pet! En de bejaarden die eens de huidige welvaart opbouwden en nu als lastig en overbodig worden bekeken! Waar laat men die  geld vretende vergrijsde geboortegolf die na de oorlog opbouwend was?
Misschien zou men van deze oude wijze spreuk een grondwet kunnen maken voor een rechtvaardige aarde in de toekomst: "Wat U niet wil dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet".

Beseffende dat al het geschrevene menselijk is, en aan veranderingen onderhevig, niets is immers blijvend op deze wereld.
Kijk eens hoe de religies zijn veranderd, zelfs de beloofde "Hemel" is verdwenen.... De Hel is niet meer, nou ja, op aarde is ze nog wel voor vele, want wat delen is van de aardse rijkdom staat nergens geschreven! Vogels en wilde dieren weten nog beter!
Waarom dan twisten over Profeten en goden met vele namen die niemand aan kan wijzen behalve in later op schrift gestelde mondelingen half geschiedenis, traditie en half fantasieboeken die men heilige schriften durft te noemen. Geldig voor het grijze verleden dat reeds lang niet meer is?
Door vandaag te beginnen met een nieuwe vorm van samenleven die van gelijkheid voor iedereen en samen voor de natuur, werken we aan het geluk van morgen voor alles wat leeft, Als we morgen weer wakker mogen worden vinden we het telkens terug...
Respect is de ander "geven" wat je zelf graag zou ontvangen, zonder daardoor anderen te benadelen en deze daardoor in goede gezondheid te laten.
Het is gevoelsmatig in iedereen aanwezig, je moet het plezier ontdekken van het doen, (toepassen)
Dat voor iedereen hartverwarmend zal blijken.
139201045Thl auteursrechten voorbehouden volgens de wet.
Reacties

Gedachten en bedenkingen voor 2013 de Theo THL.
Lieve fans en lezers van Gedichten en schrijfsels van THL, voor ik overga tot de traditionele Nieuwjaarswens, wil ik de aandacht vestigen op dit toch wel zeer bijzonder jaar 2013.
Namelijk “het jaar van de dertiende fee”, je herinnert je allen nog wel het tragische maar toch ook weer goed aflopend sprookje van “Doorneroosje. In het betreffende sprookje wordt in een wereldlijk Nieuwjaarswensen,
invloedrijkgezin een dochtertje geboren. Alle Feeën worden uitgenodigd op het geboortefeest dat uitbundig en overdadig wordt gevierd, alleen de dertiende Fee wordt niet uitgenodigd. Deze verschijnt echter laat in de avond voor middernacht, de dertiende fee is ziedend boos en voorspelt dat het meisje zich op haar dertiende verjaardag aan een naald van een spinnenwiel zal bezeren en wel duizend jaar zal inslapen en met haar de hele gemeenschap tot op het moment dat de Levensprins haar wakkerkust. Met haar zal de hele gemeenschap weer opleven.

Als we op dit moment onze beschaving in ogenschouw nemen kunnen we concluderen dat we allen samen geleidelijk zijn ingeslapen: Door invloed van de menselijke hebzucht, door onze “beloning” voor door ons verleende dikwijls onzinnige diensten met papiergeld. De voor dit doel gevoerde politiek. We wilden steeds meer “papier” en kregen die samen met een evenredige prijsverhoging van al wat te koop was, zonder er ook maar iets mee op vooruit te gaan. Wel kon men onbeperkt lenen en zo alle ” luxe” kopen en een leven leiden als een prins en prinses, maar helaas op een manier die je totaal afhankelijk en tot gevangenen maakt van ons economie systeem. De gevolgen bleven niet uit en toonden zich in allerlei ziekten die we ons kochten samen met “luxe” levens- en geneesmiddelen, of als toegift inademde door de binnengezogen “verse” lucht van de airco in onze gloednieuwe auto, voortsukkelend in kilometers lange files elke dag weer.
Dan verschijnt uit nood de dertiende fee in de vorm van een dertiende maandsalaris! Het eerste prille begin van de komende “wakker kussende prins”. Volgens de wijsheid van de oude sprookjes schrijvers staan de Feeën symbolisch voor de dertien maanmaanden, die er elk jaar zijn, maar die men niet wenst, omdat de mens door zijn ijdelheid zich boven de natuur wil verheffen. Dertien maanmaanden geven 13x28 dagen =364 dagen. Enkel de dertiende maand zou men kunnen gebruiken om de onregelmatige omloop van de aarde om de zon te kunnen aanpassen met een of twee dagen wanneer dat nodig is. Schijnbaar plotseling gaat alles snel slechter in de economie!
Waar men werkt komt dat werk immers eenmaal klaar, dat was men even vergeten. Om de maatschappij draaiende te houden gaat men van alles maken en uitdenken om werk te houden en zo begint het tijdperk van de grote verspilling en vervuiling en.. verarming. We beginnen “wereldhandel” dat is goederen verkopen aan andere landen die ze best zelf kunnen maken. We vinden nieuwe handelswaar, zoals in geld handelen, vervuilingsrechten verhandelen, digitale lucht verkopen. De mens vindt de EU uit en dat geeft nieuwe mogelijkheden. Multinationals verhuizen naar goedkope productieplaatsen in dat gebied met lage lonen. Gevolgen: Mensen vliegen buiten, geen werk meer! De nieuwe bedrijven die ontstaan in het oude land zijn gerobotiseerd er zijn bijna geen mensen meer nodig. Er ontstaat een enorme werkeloosheid. Mensen worden dakloos door een huizencrisis en geven minder geld uit, wat de economiecrisis nog verder doet toenemen. Dan blijkt dat regeringen en banken even slordig met geld omgingen en leenden als de” kleine man” om luchtkastelen te kunnen bouwen, maar dan miljarden euro’s! “Knappe koppen” uit de politiek schreeuwen om meer belasting, wij moeten er samen voor opdraaien! De ogen van de mensen gaan langzaam open, ze protesteren! Het bereid zich uit want de hele wereld hangt nu eenmaal aan elkaar vast. Dictators worden onder druk van de volksmassa die niet goedschiks willen vertrekken met geweld afgezet. Een nieuwe dictator met een ander gezicht ligt al op de loer en draait zich in de nieuwe regering. Ook deze zal verworpen worden of tot inkeer komen en de goudenstandaard invoeren. Een gouden munt is de enige ware beloning waar men niet mee kan manipuleren.
 De mens geeft niet op, hij is zijn vrijheid bewust geworden. Doorneroosje is ontwaakt, dank zei de dertiende fee en haar tegenhanger de prins. De mentaliteit van de mensheid zal, al is het met tegenzin van het “kapitaal” moeten veranderen. Dit jaar de 13-13-‘13 zal de definitieve ommekeer zijn.(16 december 2013) Men wordt niet meer “arm” geboren! Iedereen zal kunnen genieten van wat moederaarde te geven heeft en in gelijke mate. De mens zal weer creatief en vrij zijn. Behulpzaam voor zijn medemens, voor zich zelf leren zorgen en zo samen leven voor het geheel in een gezonde natuur die immers de wieg en de gelijke weg is van elk levend wezen.
THL wenst allen een mooi 2013 en een goede gezondheid toe.
 Op naar een nieuwe levensstijl, creatief en met respect voor alles wat leeft!  
Thl31121213 auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

Gelukkig en voorspoedig nieuwjaar, Maya 


 Reacties

10 Mogelijk menselijke oorsprong. Visie de THL.

Het wezen keek naar de naderende schaduwrand die op onze zitbank af kwam en merkte op dat de rustpauze begon voor dit deel van de stad, omdat er geen natuurlijk dag en nacht cyclus is hier en vroeg me wat ik er van dacht om in het naast hem gelegen woongedeelte dat leeg was de nacht door te brengen. Ik keek hem enigszins verbaast aan, je hebt de sleutel zei hij me, die ziet of het betreffende woongedeelte leeg staat en geeft je daarna toegang. Woningen zijn op onze planeet dingen die voor iedereen toegankelijk zijn mits ze leeg staan en je over een sleutel beschikt. Zo kun je deze hele planeet verkennen, overal vind je wel onderkomen en voeding van een zeer hoge kwaliteit. De cirkelvormige woon-werksteden worden immers ook door onze verenigde inspanning en kennis gebouwd, al is de bouw sinds lange tijd bijna automatisch, waardoor we steeds een groep van cirkelvormige steden op voorraad kunnen bouwen. Je zult later op je reis zelf zien hoe wij dat doen, als je buiten deze stadsgroep reist met ons centraal vervoersysteem dat je overal heen brengt waar je wilt met de zelfde sleutel. Aan alle zaken waar je gebruik van maakt doe je vanzelfsprekend ook mee aan het onderhoud. Dat heet hier integreren. Het centraal brein (computer) houdt toezicht op verdeling en onderhoud en geeft je gebruikrecht en instructies via de sleutel.
Ik stemde graag in met het voorstel en zo gingen we samen op pad in de richting van de naar achter hellende ronde stadsmuur met zijn sprookjesachtige tuinen met bloeiende heesters exotische bloemen en vruchtbomen en een indrukwekkende hoogte van wel zestig meter. We liepen voor de schaduw uit zodat ik genoot van de zon overgoten geurende terrassen die in een spiraal naar boven bleken te lopen. De stijging was amper zichtbaar, een ronding was immers 9 km in omtrek. Elke kilometer ongeveer was er een trap naar beneden, naar het centrale park dus. Of omhoog naar de volgende ringwandelweg. Ik kon dat voor een deel mooi overzien van hieruit. Ingenieus gebouwd en super doordacht. Eenmaal bij de eerste woninglaag aangekomen namen we de eerste trap omhoog om bij de volgende ringwandelweg te komen; De trap was even breed als de weg en ging over een lengte van zo een vijf meter, vier en een halve meter omhoog volgens mijn gezelschap. Ongeveer 90° bedacht ik me. Niet erg steil dus. Boven aangekomen wees mijn begeleider me het betreffende woongedeelte. Ik kon niet nalaten de sleutel naast de aangegeven plaats in het gladde glinsterende oppervlak naast een raam te laten verdwijnen, om te kijken waaruit de muur die glasachtig leek was opgebouwd. Het scherm van de sleutel lichtte op en liet een structuur zien van zeer kleine dunne lensvormige modules, waarachter buisvormige draadjes zich aan een dikkere draad verenigden. Daar achter lag een honingraatachtige structuur. Ik zag dat mijn gezelschap naar me keek en lachte. Hij begreep dat ik niet per ongeluk naast de sleutelplaats zat met mijn sleutel. Wat je ziet is onze individuele energie voorzienig in elektriciteit zoals jullie dat op jullie planeet met kerncentrales pleegt te doen. De energie van onze ‘zon’ verwarmt via de kristallensjes de koolstof haarvaatjes bestaande uit een minimum aan koolstofatomen die atoom per atoom in buisvorm geplaatst zijn. Door de hitte van het gebundelde zonlicht worden de elektronen naar de koudere zone gedreven en verzamelen zich daar op een normale geleider. Dat is onze negatievenpool, De koolstoflaag vlak achter de lensjes is dus positief,  daar is een gebrek aan elektronen snap je? De fotolaag wordt door de bouwmachine aangebracht doormiddel van nanotechnologie. De zelfde machine doet natuurlijk ook het grovere werk. Het wezen nam afscheid door me goede rust toe te wensen, ik deed even zo en stak mijn sleutel nu op de juiste plaats in de wand. Een opening gaf me uitzicht op een puntgaaf en comfortabele ingerichte woonruimte.
THL 18201234 Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

 
Lees meer...   (31 reacties)

Geest en ziel....... visi de Thl

Complete herziene versie 02-01-2013.Geest en ziel.

Zelfstudie de THL.(metafysica)
Wie ben ik?
Een op duizend mensen stellen deze vraag wel eens bij zichzelf en staan er even bij stil.
Een van de duizend van deze “een- op- duizend” zoeken er bewust naar.
Een op de duizend daarvan denken het gevonden te hebben.
Doch slechts enkele van hen is gegeven het te benaderen.
Geest en ziel wordt overal verward en er worden steeds andere waarden aan toegekend en ten onrechte omhuld als “godsdienst met velerlei namen en rites.
Ik zie het zo, en zag het eens in een soort droom zonder te slapen.
Ik geef datgene zo goed mogelijk weer, wat in de “droom” zo eenvoudige en vanzelfsprekendheid leek en zich voor mijn ogen afspeelde zoals men een Otto motor ziet draaien die doorzichtig is!
Ik had zelfs het idee het even op te schrijven, maar vond het zo eenvoudig dat ik dacht dat dit echt overbodig was en dat ik het nooit zou kunnen vergeten.

Wie ben ik!

De stof (materie) is de "zijnsvorm" Dat waar alles uit is opgebouwd.

Laten we het ouderwets  atomen noemen (ondeelbaar).

De vormgeving, (kristalvorm, plant, dier of mens) is de bezieling,

Een mens, dier en insect is dus een "levende ziel".

Een kristal een "dode» bezieling een dier en plant is dus ook een levende ziel.

Als de bezieling ingewikkeld genoeg is ontstaat het fenomeen geest: "het denken".

Een boom denkt niet, neem ik aan.

Een dier wel. Maar enkel op het moment en is zich niet bewust dat het denkt.

Een mens is zich wel van zijn gedachte bewust en slaat alle gegevens op die via zijn zintuigen binnenkomen in een tijdelijke en een lang termijn geheugen. Hij kan dat waarnemen herbekijken (beleven) dat noem ik de belevingsvorm.

De geest is dus de belevingsvorm,

Drie dingen vormen dus de mens:

De stof, (zijnsvorm) waaruit het lichaam is opgebouwd,

De ziel,( vormgeving)waarin de levensenergie, (ingewikkeldheid van molecule en atoomstructuur die wij mens noemen( een levend organisme))

*Bij meditatie* "het zelf" of "niet ik genoemd», waarmee de geest samen zou moeten werken, om een harmonisch leven te kunnen leven.

Wat leven is en hoe dat werkt weten wij niet.

Een soort bio Motor die leven genereert zolang de lichaamscellen gezond en intact zijn.

De geest, (belevingsvorm)een brein dat zichzelf kan spiegelen(overzien), of, weet dat het weet. Dat zou je de Godvonk kunnen noemen. Een dynamische afspiegeling van de statische intelligentie van de kosmische Creatieve krachten

Het geheel is een deelaspect van de natuur, dat je de uiterlijke verschijningsvorm van God zou kunnen noemen of Kosmische Creatieve Krachten.

Ik hoop dat het zo duidelijk overkomt, is logies denk ik.

Dit geld ook voor alle andere levende wezens als principe.

THL 201301023Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

 Tekst herzien THL.


Lees meer...   (8 reacties)
De drie Schrikgoden. Griezelverhaal geschreven door Theothl.

In de hemel, op aarde en in het water zijn er drie vorsten die schrikgoden genoemd worden.
Het zijn de zonen van de vader van een kluizenaar in Pyreneeën.
Toen deze in de gelijknamige rivier de Aude aan het baden was, werd hij door een zwerver overvallen en viel op een grote rivierkei.
Zo werd hij door de stroming meegesleurd. Hij verdronk echter niet, want hij werd door een met een drietand bewaapend werpspeermonster naar een hoog in de pyreneeën liggende drakenslotruïne gebracht. De drakenkoning zag dat de kluizenaar iets mysterieus over zich had en gebood de kluizenaar zijn dochter tot vrouw te nemen en zijn kluizenaarsleven op te geven. Zijn vrouw schonk hem drie zonen. Alle drie hadden ze een onafwendbare drang tot geheime wijsheid vanaf hun vroegste jeugd. Al vroeg verlieten zij het ouderlijk huis en vestigde zich op een betoverend geheimzinnig eiland ergens in de grote stille oceaan. Daar vestigde zij zich om verzonken in de leegte van het denken, zich aan een transformatie te wijden. Ze gingen zitten en bewogen niet meer ,ze zagen niets en ze hoorden niets.... en het zwijgen was hun kracht. Spinnen kwamen en maakten webben over hun hele lichaam.
De konijnen maakte een hol onder hun voeten. Muizen knaagden aan hun kleren om in die zelfde kleeding muizenissen te maken. Het winterkoninkjes maakten van oudspinrag nesten in hun haar en aten van de langpoot spinnen die onder hun armen en benen huisden. Vliegen bedekten hun wonden op de ledematen en wormen kropen in en uit hun mond en oren. Maar geen van drieën stoorden zich daar aan. Toen ze jaren zo gezeten hadden werd de enige ware werkelijkheid van het ongekende in de kosmos aan hun geopenbaard en ze werden tot Schrikgoden.. De krachten in de hemel schept de dingen, de aarde voltooit de dingen en het water brengt de dingen tot ontwikkeling.
De drie Schrikgoden lieten met verschrikking aandoend spektakel de oerkrachten los om alles te ordenen.. Ze worden daarom ook wel eens de drie Oergoden genoemd door de mens. De mens richtte overal op de wereld tempels voor hen op.
Als men in een van die tempels gaat kijken ziet men de drie Schrikgoden op hun voetstuk. Ze hebben een hoofdversiersel op en een scepter (dirigeerstokje) in hun hand. Maar degeen die rechts zit kijkt heel boos en lijkt vergrootte ezelsogen te hebben. Als je aan de mensen vraagt wat dat moet betekenen, de vertellen ze je: "Toen de drie broers door de "vader" van alle leven in de ruimte en op aarde, Het Ongekende werden aangesteld, spraken zij erover hoe ze moesten zitten. De jongste zei: " voordat de Zon morgenvroeg opkomt zullen we hier bijeen komen.. Wie het eerste hier is zal in het midden zitten op de ere plaats. De tweede op de tweede plaats en de derde op de laatste. De twee oudere broers vonden dat goed.
De volgende morgen heel vroeg kwam eerst de jongste, hij ging op de middelste plaats zitten en werd de God van het water.
De een jaar oudere kwam iets later en ging aan de linkerkant zitten en werd zo de God van de hemel. Als laatste kwam de oudste toen hij zag dat zijn broers al op hun plaats zaten Werd hij ontzettend kwaad, maar durfde niets te zeggen. Hij trok een woedend gezicht zodat zijn ogen als kogels uitpuilden en zijn aderen zwollen op als bindkoorden.


Zo ging hij aan de rechterkant zitten en werd de god van de aarde. De kunstenaars die dit godenbeeld maakten zagen dat en hebben hem zo afgebeeld..........

Thl 21090835 Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

Maya-universum

Lees meer...   (9 reacties)
De zin van het leven.
De zin van het leven is denk ik de grote "ontdekkings tocht".
Als kind heb je geen zorgen(altans vroeger helaas) je speelt en ondekt iedere dag weer en weer, het zijn de simpele dingen, maar je bewoog, liep overal heen ,zag hoe een smid het paard besloeg, daar kon je heel lang naar kijken met alles erop en eraan de luchtjes van het paard het vuur met zijn vonken.
Kortom een hele rijkdom van informatie die je overal vond en beleefde,
daarnaast het spelen op straat met de andere kinderen,
elke avond weer huiswerk bestond nog niet, alles deed je op school.
Na de schooltijd, bestond de school eenvoudig niet meer.
Op deze manier heb ik mijn hele leven gevuld en ik doe het nog zo.
Je hebt altijd tijd te kort er is zoveel te beleven.
Het paradijs is zo groot aan een leven heb je niet genoeg.
Tegenwoordig wordt op school al gestrest ja ,op de kleuterschool "leren".....
Alsof er niets anders bestaat!
Voor mij is het de wedijver in de mens en het steeds meer willen, die hem tot een verslaving brengt(carriére maken(schrijf ik het goed) van kleins af aan opgedrongen, voor wat? Nee niet voor hem zelf!
Ieder leeft naar zijn inkomsten en heeft dus altijd te weinig hihi.
Nee eerder, schuld en verplichtingen.
Als het werk eenmaal klaar is en dat gebeurd eenmaal, dat zie je nu in onze tijd van overvloed, dan is er geen werk meer voor iedereen en komt het ongeluk van omscholen voor ander werk!
Elk jaar cursussen om je geest rustig te krijgen en daar wordt hij dikwijls nog overspannenner van.
Onze welvaart heeft alleen maar ongeneeselijke ziektens opgeleverd, zowel lichaamelijk als geestelijk. Door industrieële vervuiling en overdadig consumeren
Toch willen we het behouden, iedereen roep:" oorlog verschrikkelijk", maar kijk eens toe als er een wapenfabriek dicht gaat, de werkers willen het openhouden en protesteren dat het een lieve lust is.
Auto's we hebben de gaskamers in onze steden!!! Probeer maar eens iemand in een bus te krijgen of in een  electrisch autotje al rijdt dat tegenwoordig ook 110 km per uur zonder te vervuilen in de stad.
Nog hoor ik om me heen. "liever dood, maar het zal wel loslopen, de wetenschap waakt immers over ons".
Ik vind het helemaal niet gek dat mensen in zo een maatschappij er uit willen.
Omturnen is  héél moeilijk, het is een programma dat in je draait, geprogrameerd zijn om te consumeren, zonder dat je er erg in hebt. uit het paradijs gezet!!, dat doe je zo niet weg.
Soms is de oplossing dan de weg van de onozelheid te volgen, maar zefs dat is moeilijk, en vraagt om weer een ....cursus..........
Thl 200645231Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.
Lees meer...   (12 reacties)
Water,Wind en Zonnegloed,

Boven de goudgele gloed der eindeloos lijkende zonnebloemvelden, 
weerspiegelt zich de zon in een zinderende hete luchtstroom,

 
die het veld het aanzien geven van zijn machtig golvende corona van leven, 
zoals de manen van een leeuw, die zijn onovertroffen kracht en schoonheid trachten te omlijsten. 
Z'n nog verfrissende zwoele bries streelt langs het water oppervlak en doet 
duizenden minigolfjes ontstaan, 
zich in elk van hen spiegelend als 'n flonkerende ster, 
die samen vrolijk dansen in het groen der bomen, 
die op de plaats waar men hun netwerk van wortels verwacht, hun evenbeeld vertonen, 
in een wereld die niet vatbaar is in zijn wonderbare pracht en waar een keur van kleurige visjes onder de schitterende sterrengloed doorschieten, 
soms opspringend na hun grillen boven water, 
alsof ze er een verschalken willen,
doch slechts lucht happen en de sterredans in ringvormige orde brengen,
zo, zacht de takken van de bomen roerend, zonder deze echt te roeren in ware 
zin, in een steeds zwakker wordende zich uitbreidende golfbeweging. 


Behoedzaam daal ik in het water af zonder het te storen 
en voel de aankomende golfbewegingen als een zachte streling tot me komen, 
een voor een, nauwelijks rakend, zacht als water, zacht als fluweel, 
ik geniet van hun zijn, glijd zacht door ze heen, ben nu een, 
geef me helemaal, en verzink, zacht strelend, in je zoete liefelijkheid.
Je omgeeft me teder en laat geen moment van me af, alles gevend wat je hebt 
en ik je gaf. 
Duizenden sterretjes twinkelen om ons heen. 
Jouw warmte doorstroomt me nu meteen. 
Als een onvatbare, liefelijke een onaflaatbare energie die stroomt aan gene 
zijde van de werkelijkheid, 
dewelke me beroert en zet in zonnegloed,
zoals geen zon op een zonnebloemveld dit doet 
en geen leeuw het effekt van zijn omlijstende manen vermoedt. 
Zo koester je mij en dat doet me goed.
Nog eenmaal neem ik je fluwelen gevoel over je hele lengte met me mee, 
doorbreek het bos der groene bomen, 
om zo weer op het droge der werkelijkheid te komen. 
Met innigheid liet ik nog wat strelende golven na,
daar, waar sterretjes schitteren in 'n stralend ogen paar,
THL2279118auteursrechten voorbehouden volgenens de wet.
Lees meer...   (12 reacties)
Hitcounter
Categorieën
Laatste reacties
#####################
Wijsheden van Thl
Leven in het verleden,
dood je toekomst!
Thl.


Omdat een worm een appel kan doorzeven,
is de mens de hele wereld aan het vergeven.
Thl,
 
 
 
 
Omdat de mens te lui is
om te  fietsen of te lopen
helpt hij, 
de hele aard-atmospheer
naar de kloten.
Thl,
 
Als de aarde verdronken is
dempt men de put
Thl,
 
Eigenwijsheid vind
zijn natuurlijke weg
naar de oorsprong!

Geloof en bijgeloof
de
afhankelijkheid
(verslaving)
Thl,
 
 
 Vriendschap komt plotseling en ongevraagd in je leven,
maar als je het met de voeten treed,
is het even zo snel weer verdwenen.
############################Thl
Fanatiek geloof
ontneemt
de mens zijn met reden begaaft zijn
Thl.
In het rijk der blinden,
is de eenoog koning
 
 
Gemak dient de mens, maar doet hem ook de das om.
THL
 
Veel beloven en weinig geven, doet de gekken in vreugden leven
Oma,L

KINDEREN
 
Als ze klein zijn leer je ze spreken,
Als ze groot zijn leren ze jou zwijgen.
Oma, L
##############
"Intelligent" zijn is:  
een goddelijk of buitenaardse
persoonlijke macht boven je plaatsen
om al je
verantwoording op af te kunnen schuiven.
 THL 
################################

Bomen zijn als je beste vrienden,
ze staan altijd voor je klaar
THL
####################################
 
 
De kwaliteit van de boom
Herkent men aan de vrucht die hij
laat vallen.
Thl.
 ###############
                                                 
                                                        Zelfvertrouwen
is de enige sleutel die past op elke poort.
Thl
################################
THL
Appel en andere vruchtenpitten
Horen niet in de vuilnisemmer te zitten!
Als je die op de juiste plaats laat vallen,
zal dat later je wandelende kinderen goed bevallen.
Thl,

###############################
THL
De oorsprong van de leugen aan het onwetende kind
is
de basis van de ellende op deze wereld.
 THL

##############################
Een boer met twee ezels
spant altijd
de grootste  ezel  achterstevoren
achter zijn kar
Thl
#################################
Wijsheid zit niet in woorden,
het schuilt erachte
r.
Thl,
######################

Een ijspegel wordt eenmaal een plasje,
zelfs op de noordpool.
thl,
###################
Roddel benadeelt,
Er op ingaan verdeeld de mens.
Thl,

Kiezen we voor een verstandelijke
oplossing van het broeikaseffect,
of maken we een atoomvuurwerk
voor het jaar 2012.
Thl,
#################
Een ijspegel en een plasje
zitten in de zon op een bankje.
"Mag ik je zoenen"
zegt het plasje.
"Ohhh niet doen"
zegt de ijspegel
"ik zou kunnen smelten".
Thl
##############
Al wie vroeg kinds wil worden,
bereidt zijn eten in aluminium pannen
en eet
van aluminium borden!!!

Thl
###########################
Beter een deugdelijke kleinigheid
in de hand.
Dan een wonder uit reclameland
Thl
###############################
De mens manipuleert de maïs genetisch.
De natuur beproeft het en.....
past het toe!
Thl
#################################
Onze trouwe vierwieler
gaat aan de alcohol...
Dat is koren op zijn molen!
Help!!!!
Thl.
########################
Geloof en bijgeloof
vormen voor weten
een onoverkomelijke kloof.
Thl.
######################
Hij die geeft aan de allerarmste
wat hij onttrekt aan de armen,
Is geen filantroop!
Thl.
################
Er zijn geen dingen die eeuwig duren,
wel droevige zaken,
die "eeuwig" herhaald worden.
Thl.
##################


Eeuwig leven is een steeds vernieuwd
vervolg van het voorafgaande.
Thl.

##############################

Een vogel in de lucht, is mooier dan tien in de hand
 
Thl.
        
#########################
 
Alles is oorzaak en gevolg
en de oorzaak
sluimert in het gevolg.
Thl.
######################
        
   
   ####################
       De aarde beeft door al wat leeft.
Iedereen neemt,
de natuur zij geeft.
Laten we onszelf veranderen
en overrijkdom delen met de andere.
Thl.
#####################

Blijf niet eeuwig aan Moeder Aarde's
memmen hangen.
Help haar liever
de
uitgeleefde kamers te behangen. 
Thl.
###################
Een poep van een vulkaan
en
met vliegvervuiling is't gedaan.
Thl.
######################
Een poep van een vulkaan
en
we zitten in de kou
Waar is het co² gebleven?
Zou het aan de uitgestoten lava kleven!
We kunnen nu weer gratis adem halen
zonder vrees,
voor ons uit te stooten co²
dik te gaan betalen.
Thl
#######################
 
De mens lijkt op een spin in zijn web.
Steeds is de mens bezig een prooi te bemachtigen.
Telkens vergeet hij zijn web van
plakloze draden te voorzien.
Zo komt hij steeds weer om in zijn eigen spinsel
Thl.
##########################Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl